Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

3060 b27b 550
Adam Asnyk - Szkoda!
Reposted fromsoftboi softboi viablocked blocked
6246 b669 550
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaindestructiable indestructiable
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
Reposted fromwind-whistler wind-whistler viaDaisy88 Daisy88
9863 5fc4
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viakropq kropq
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał razem z nimi.
— Carrie Bradshaw
5023 1ce0 550
0290 7676
5408 d279
Reposted fromembryon embryon viamarciix marciix
9205 f58e 550
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapareidolie pareidolie
2256 55da
Reposted fromEtnigos Etnigos viaangeliquee angeliquee
Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
6990 46d5 550
Reposted fromsoftboi softboi viaadlerek12 adlerek12
Ona jedna słuchać nie chciała Głucha na pieśni czar Ona jedna w głos się śmiała Brała wszystko za żart
— Niecodzienny szczon, Pidżama Porno
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
7177 5aa8
Reposted frommartynkowa martynkowa vialeimakid leimakid
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny viaadlerek12 adlerek12
2906 87e8
Reposted fromEtnigos Etnigos viabarszczowa barszczowa
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl