Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurdebele kurdebele
9791 8879 550
Reposted fromprzemykaz przemykaz viacarmenluna carmenluna
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa vialiliowadusza liliowadusza
2612 9cc6 550
Reposted fromfor-witches for-witches viaverronique verronique
Jesteś odważny bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo (Luna)
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
– Jak się czujesz?
– Tak jak wyglądam (...)
– W takim razie zmarłeś wczoraj
— Ewa Białołęcka, Wiedźma.com.pl
Reposted frommgv4 mgv4 viapareidolie pareidolie
Tak samo łatwo wpadam w złość jak i w wielkie chwile szczęścia. Płaczę ze smutku, złości, radości, bezradości. Można powiedzieć, że moje życie to ciągłe pasmo płaczu. Szybko wyklinam i skreślam ludzi. Szybko im wybaczam. Szybko sie płoszę i jeszcze szybciej nabieram pewności siebie. Brak we mnie stałości. Może jestem zepsuta.
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
7851 943d 550
Julian Tuwim " Inne "
5722 ca76
lovely, oh so lovely.

Czy bezsenność też można sublimować w sztukę?
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę. 

— Jacek Podsiadło
7279 5603 550
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl