Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

3582 24c6
Reposted fromEtnigos Etnigos
5196 667e
Stefan Pastuszewski
Reposted fromrol rol vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
8422 2f2a 550
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
5574 8aa6 550

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
3714 1029 550
3693 ca44 550

March 09 2019

Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 08 2019

4401 5bad 550
3159 047b 550
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
4487 0191 550
"Ości" 1
8014 f42c 550
7923 5343 550
7789 b260 550
7714 4870 550
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć, nadal tego pragniesz - wiedz, że musi do Ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie,  ale wróci.
— Fiodor Dostojewski
7086 876b 550
Henry Toulouse - Lautrec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl